Çalıştayın Amacı

Çalıştayın amacı, günümüzde işletmeler için en önemli stratejik unsurlardan biri olan markalara ve marka yönetimine ilişkin kavramsal ve yöntemsel çalışmaları tartışmak ve bu bağlamda Türkiye’de markalama stratejilerine ilişkin çalışmaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Çalıştay, devam etmekte olan veya bitmiş olan araştırmalarını ve/veya doktora tezlerini tartışmak isteyen tüm öğretim üyelerine ve  doktora öğrencilerine açıktır. Çalıştayda, şu başlıkların (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) tartışılması beklenmektedir:

  • Tüketici- marka ilişkisi
  • Marka aşkı/sevgisi
  • Marka sadakati/ marka adanmışlığı
  • Tüketici zihniyetleri (mind-sets) ve markalar
  • Dijital mecralarda markalama stratejileri
  • Geleneksel mecralarda markalama stratejileri
  • Şehir markalama
  • Yeşil markalama
  • Lüks markalama

Çalıştayın İşleyişi

Çalıştay bir gün sürecek ve toplamda üç oturum yürütülecektir.  Her oturumda iki-üç bildiri sunulacak ve katılımcılar tarafından tartışılacaktır. Altı-dokuz bildirinin sunulacağı çalıştayda her bildiriye sunuş ve tartışma için 30-45 dakika süre ayrılacaktır. Her oturum bir moderatör tarafından yönetilecektir. Çalıştay, bildiri sunmayan katılımcılara da açık olacaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri kabul, kayıt ve tam metin gönderimi ile ilgili tarihler.

Daha fazla bilgi

Başvuru ve Kayıt Detayları

Özet gönderimi ve katılım ücreti detayları.

Daha fazla bilgi