9:30-10:00 KAYIT
10:00-10:30Açılış Konuşmaları
Ulun AKTURAN
M. Yaman ÖZTEK
Yasemen BİLGİLİ (Ege Orman Vakfı – Genel Müdür Yrd.)
10:30-11:45
I.

OTURUM
MODERATÖR (ELİF KARAOSMANOĞLU)

Levent ÖZKOÇAK (Anadolu Üniversitesi)

Özel Etkinlikler İçin Genişletilmiş Tüketici Odaklı Marka
Denkliği Modeli Önerisi- Efes Pilsen Blues Festivali

Nargiz ZULFUGAROVA (istanbul Üniversitesi)
Marka İsmi ve Logosunun (Şekil Sembolizmi) Dilbilimsel
Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kiki ve Bouba
Etkisi
11:45-12:00 KAHVE ARASI
12:00-13:15
II. OTURUM

PANEL
MODERATÖR (ÖZGÜR ÇENGEL)

21. YY’DA KÜRESEL MARKA OLMAK

Özlem BADAK (Coca-Cola Türkiye Kafkaslar ve Orta Asya İçgörü Direktörü)
Eva İMİR YOKUŞ (Procter&Gamble Türkiye ve Kafkaslar Analitik ve İçgörü Direktörü)
Ebru AKSOY (Danone Early Life Nutrition Strateji ve İçgörü Direktörü)
Burçin Alev EKŞİ (Nescafe Pazarlama Direktörü)
13:30-14:15ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-16:00
III.

OTURUM
MODERATÖR (SERDAR PİRTİNİ)

Yüksel SAĞLAM ve Elif KARAOSMANOĞLU

(İstanbul Teknik Üniversitesi)
Market Leader and Market Challenger Branding Strategies in Digital Space:
A Content Analysis of Instagram Posts of LC Waikiki and Koton

Seyfettin ANMAÇ (Galatasaray Üniversitesi)
Online Ortamlarda Marka Topluluklarına Katılımdan Beklenen Fayda,
Müşteri İlişki Türleri ve Marka Deneyimi Üzerine Bir Araştırma

Sena KILIÇ (Özyeğin Üniversitesi); Elif KARAOSMANOĞLU
(İstanbul Teknik Üniversitesi)

The Effects of Self-Service Technology-Related Characteristics on Brand
Experience and Customer Satisfaction at Airports

16:00-16:15KAHVE ARASI
16:15-17:45
IV.
OTURUM

MODERETÖR ( ULUN AKTURAN)

Mehmet Zahid ECEVİT (Galatasaray Üniversitesi)
Tüketici-Marka İlişkisinin Marka Genişlemesine Etkisi

Meftune ÖZBAKIR UMUT ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Türk Markalarının “Debranding” Stratejisine Uyumu

S.Süreyya BENGÜL (Dumlupınar Üniversitesi)
Müşteri Şikayet Yönetimi Kalitesinin Marka İmajı ve Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

Kampüs içerisinde internete erişim için:

GSU Guest wifi bağlantısını, formu doldurarak telefonuza gelen şifre ile kullanabilirsiniz.