kayıt resim

Katılım için Başvuru

 

Çalıştaya katılım ücreti

Doktora öğrencileri: 50 TL

Öğretim Üyeleri: 100 TL

 

Katılımcıların yol masraflarını kendilerinin karşılaması beklenmektedir. Gerek dinleyici ve gerekse de bildiri sunan katılımcıların, aşağıdaki kaydol linkini tıklayarak, kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.

Kaydol

Kayıt için son tarih 12 Ekim 2019’ dur. Çalıştaya katılım kontenjanla sınırlıdır. Dolayısıyla erken kayıt yaptırılması önerilmektedir.

Çalıştay için özet gönderim tarihi 8 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Özet bildirilerin markacalistayi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Çalıştaya gönderilecek bildiri, özet, giriş, literatür taraması, amaç, araştırma sorusu, ampirik çalışma içeriyorsa metodoloji (model, örneklem, veri toplama ve analiz yöntemleri), çalışma tamamlandıysa temel bulgulara ilişkin bilgileri içermelidir.

Gönderilecek dosya, bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, telefonu, e-posta adresini içeren kapak sayfasıyla birlikte bildiri özeti ve kaynakça olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu üç bölümün toplam uzunluğu 500-800 sözcük arasında olmalıdır. Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır.

Çalıştayda sunulan bildiriler, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (ULAKBİM) Aralık 2019 sayısında dergi hakem sürecinden geçtikten sonra basılmak üzere değerlendirilecektir.

  

 

Ödeme Bilgileri 

Adı: Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Banka: Ziraat Bankası-Ortaköy Şubesi

Şube Kodu: 828

Hesap No: 16309255027

IBAN Numarası:TR39 0001 0008 2801 6309 2550 27